Leren zwemmen is LEUK!

Zwemschool

Een kind leert het beste in een fijne, vertrouwde omgeving. Bij onze zwemschool leert je kind op een speelse manier vertrouwd te raken en zich veilig te voelen in het water.

Wanneer dat gevoel bereikt is, wordt er begonnen met het eigen maken van de verschillende zwemvaardigheden en zwemslagen.

In de beginnersgroepen zwemmen maximaal 8 kinderen, zodat ze de basis echt goed aanleren. In de vervolggroepen zitten ongeveer 10 – 12 kinderen. Ieder lesgroepje heeft een ander niveau. Elk niveau is voorzien van een unieke kleur. Je kunt je kind, vanaf zijn/haar vierde levensjaar, via onderstaande button aanmelden voor de zwemles.  

Let op: inschrijven voor de zwemles kan pas vanaf 4 jaar.

Behaal het enige echte Zwem-ABC

In Nederland mag iedereen zwemlessen aanbieden en een zwemdiploma uitgeven, waardoor er een heel groot verschil in kwaliteit is. Zwemlesaanbieders, zoals onze zwemschool, die met goed gevolg getoetst zijn door de Nationale Raad Zwemveiligheid, ontvangen de Licentie Nationale Zwemdiploma’s. Dit is de kwaliteitsstandaard van de zwembranche. Onze zwemschool voldoet aan al die kwaliteitscriteria en daarom mogen wij het Zwemdiploma-ABC uitgeven. Zo weet je zeker dat je kiest voor kwaliteit en veiligheid.

Hiermee kunnen we deze 4 zekerheden geven:

  • Je kind krijgt les van gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat hij/zij in veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat. Onze zwemonderwijzers werken volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold.
  • Je kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Met het behalen van het Nationaal Zwemdiploma C voldoet je kind aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.
  • Wij hanteren een helder beschreven zwemlesmethode. Tijdens de zwemles word jij als ouder goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van je kind, via het leerlingvolgsysteem.
  • De kwaliteit van onze zweminstructeurs, worden geborgd door een onafhankelijke jaarlijkse controle en toetsmomenten bij het diplomazwemmen.

Let op: inschrijven voor de zwemles kan pas vanaf 4 jaar.

Heb je vragen?

Heb je een vraag over de zwemles, het zwemdiploma of de vordering van je kind? Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer (0341) 41 22 77 of stuur een mail naar zwemschool@interactie-ermelo.nl.