VPCO tekent groot contract met Interactie

Dit schooljaar ondertekenden Stichting Voor Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) met Interactie Sportbedrijf Ermelo een groot contract. De leerlingen van Prins Bernhard,  De Klokbeker, Margriet, Irene en Beatrix krijgen de aankomende 3 jaar bewegingsonderwijs van de vakleerkrachten van Interactie.

Wettelijke richtlijnen

Basisscholen moeten voor groep 3 t/m 8 twee lesuren bewegingsonderwijs per week aanbieden volgens wettelijke richtlijnen voor bewegingsonderwijs. Met dit contract dragen Interactie en VPCO bij aan deze landelijke norm.

“Als tegenhanger van de mobiele telefoon en tablets is bewegen heel belangrijk voor onze leerlingen. Samen met Interactie is het mogelijk beweegtijd ook kwaliteit mee te geven. Niet alleen omdat het gezond is, maar ook bij leren ondersteunend werkt, het zgn. bewegend leren”.
– Hans Norder College van Bestuur Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs Ermelo –

Directeur Henk Norder van Stichting Voor Protestants Christelijk Onderwijs en Marjo de Groot Manager Sport Interactie Sportbedrijf Ermelo B.V.
in de gymzaal tijdens bewegingsonderwijs.

Waarom zijn er wettelijke richtlijnen?

Bewegingsonderwijs maakt kinderen van jongs af aan vertrouwd met sport- en beweegactiviteiten, waardoor ze op latere leeftijd blijven sporten en bewegen. Een actieve leefstijl is van groot belang voor de fysieke en mentale gezondheid van kinderen, maar ook voor hun persoonlijke ontwikkeling.

De enthousiaste vakleerkrachten van Interactie staan garant voor uitdagende, leerzame en eigentijdse lessen, waarin leerlingen vaardiger worden in bewegen. Of het nu gaat om ringzwaaien, buitengymles of een groepsspel, de vakleerkrachten zorgen dat ieder kind plezier beleeft aan de gymles”.
– Marjo de Groot Manager Sport Interactie Sportbedrijf Ermelo B.V. –

Het begint bij een goed beleid

Henk Norder van VPCO zegt dat ‘juist door de samenwerking met Interactie ze niet alleen vakleerkrachten in huis halen. De toegevoegde waarde zit ook juist bij het meedenken van de invulling van goede beweegtijd en bewegen in pauzes. Interactie levert een actieve bijdragen aan het beleid voor de VPCO rond dit thema en dat is voor ons als VPCO onbetaalbaar’.