Een gezond en actief Ermelo: Trots op onze maatschappelijke impact

Wij geloven dat meer bewegen, een gezonde leefstijl en regelmatig bezoek aan het theater inwoners gelukkiger maakt. Interactie Sportbedrijf Ermelo B.V. geeft namens de gemeente Ermelo invulling aan het sportbeleid en exploiteert cultuur- en sportaccommodaties. Wij streven ernaar om Ermelo de meest gezonde gemeente van Noordwest Veluwe te maken, waarbij we plezier in bewegen én ontmoeting voor iedereen mogelijk maken.

We zijn trots op de maatschappelijke impact die we hebben gerealiseerd. Enkele hoogtepunten:

  • 610 kinderen volgden wekelijks zwemlessen; 458 zwemdiploma’s zijn behaald!
  • 72.000 zwembadbezoekers genoten van onze faciliteiten.
  • Middels het Leefstijl Loket 161 inwoners begeleid op weg naar een gezondere levensstijl.
  • 1.861 leerlingen ontvingen bewegingsonderwijs op 12 basisscholen.
  • 6.992 deelnemers aan sport en spel activiteiten.
  • Beheer en exploitatie van accommodaties met hoge bezettingsgraad en de hoogste kwaliteitskeurmerken.

Wij blijven ons inzetten voor een gezond en actief Ermelo, waarbij we beweging en welzijn toegankelijk maken voor iedereen!