Brengt je aan het sporten

Sporten

Interactie brengt je aan het Sporten.

Het team van Interactie Bewegen bestaat uit buurtsportcoaches met verschillende achtergronden. Als buurtsportcoach zijn wij breed inzetbaar voor verschillende organisaties.  Eén van de takken waar wij ook voor werken zijn sportverenigingen. Hierbij doen we verenigingsondersteuning op verschillende gebieden:

Algemene ondersteuning

Verenigingen kunnen gebruik maken van een buurtsportcoach voor ondersteuning waar zij het nodig achten. Samen met de vereniging kijken we waar zij het beste hulp bij kunnen gebruiken. Dit kan op bestuurlijk niveau, vrijwilligersbeleid, trainersondersteuning etc. Samen gaan we aan de slag om de vereniging vooruit te helpen.


ClubKaderCoach

Als ClubKaderCoach (CKC’er) ben je bij de verenigingen bezig met het versterken van het technische kader. We ondersteunen de technische commissie en met name ondersteunen we de trainers. We begeleiden trainers met hun vraagstukken. Dit doen we niet op technisch vlak maar op pedagogisch vlak. Als CKC’ers zorgen we ervoor dat er een goed pedagogisch sportklimaat ontstaat.


Inclusief sporten (Sporten en bewegen met een beperking)

Inclusief sporten en bewegen regionale samenwerking
De gemeente Ermelo en Interactie hebben de ambitie om meer mensen een leven lang sport- en beweegplezier te laten ervaren. We gaan voor inclusieve sport en beweegomgeving, wat betekent dat iedereen mee kan doen. Ongeacht iemands leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie. Want meedoen aan sport, en hier plezier aan beleven, moet voor iedereen vanzelfsprekend zijn.

Thema inclusief sporten en bewegen – lokaal sportakkoord
In Ermelo is het Sportakkoord voor 2020 inmiddels opgesteld. Een belangrijke ambitie in dit sportakkoord is het thema inclusief sporten. Hiermee bedoelt men dat iedereen met een beperking in Ermelo een leven lang plezier aan sporten en bewegen mag beleven.

Regionale Samenwerking
Omdat inclusief sporten zich vaak over gemeentegrenzen begeeft is het wel zo makkelijk hier regionaal in op te trekken. Dit doet de gemeente Ermelo samen met de gemeenten Elburg, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten. De doelstelling van deze werkgroep is om de regionale infrastructuur voor inclusief sporten te versterken, regionaal vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten en kennisuitwisseling te bevorderen.

Platform Uniek Sporten
Om deze doelstelling te bereiken sluiten we als regio onder andere aan bij het landelijk platform Uniek Sporten. Via www.unieksporten.nl wordt er een duidelijk overzicht gegeven van het beschikbare aanbod voor aangepast sporten, zowel lokaal als regionaal. Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij buurtsportcoach Iris Buursink van het beweegloket, wat een onderdeel is van Interactie. Zij is bereikbaar via: i.buursink@interactie-ermelo.nl of via 06-82681803.


Evenementen

Namens Interactie Bewegen organiseren wij verschillende evenementen zoals ons terugkerende buurtsportfestijn, de nationale sportweek en de koningsspelen. Ook bij deze evenementen proberen we verenigingen te betrekken. Zo kijken we of het mogelijk is dat verenigingen clinics aan kunnen bieden bij ons op locatie of bij hun op locatie. Op deze manier willen we de verschillende takken van sport onder de aandacht brengen en is het voor de vereniging een mogelijkheid om nieuwe leden te werven.


Nieuwsbrief

Feedback