Raad van Commissarissen

De RvC houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen Interactie Sportbedrijf, staat de directie terzijde met advies en heeft een klankbordfunctie. De RvC volgt kritisch het functioneren van het bedrijf en van de directie. Daarnaast richt de RvC zich op de maatschappelijke doelstellingen van het Sportbedrijf en weegt zorgvuldig de behoeften en wensen van belanghebbenden en betrokkenen. De RvC is zodanig samengesteld dat alle benodigde expertise voor een goede taakuitvoering aanwezig is en de leden onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook, kunnen opereren.


De RvC bestaat uit drie leden, die ieder kennis en ervaring vanuit verschillende disciplines meebrengen en grote affiniteit hebben met de gemeente Ermelo en haar inwoners.

De RvC wordt gevormd door:

  • De heer J. (John) van der Starre, in 2019 benoemd tot voorzitter van de RvC
  • De heer E.T.M. (Erik) Molenschot, in 2019 benoemd tot commercieel bestuurslid
  • De heer R. (Richard) van Hussel, in 2019 benoemd tot financieel bestuurslid

Door mutaties bij vervangingen moet er een nieuw schema voor de zittingsperiodes worden vastgesteld.  


Nieuwsbrief

Feedback