Podcast: Bewegen als middel

Niet alleen corona is de oorzaak dat we te weinig bewegen en te veel zitten. Je zou kunnen zeggen dat inactiviteit een pandemie geworden is. Gezonde voeding en meer bewegen heeft grote impact op je gezondheid en kwaliteit van leven. 

Bewegen is niet alleen een middel om je conditie te verbeteren het kan op veel meer gebieden een positieve bijdragen leveren. Bewegen helpt om uit een isolement te komen, je zelfvertrouwen te vergroten, stress en spanningen te verminderen.

Bewegen tijdens het leren maakt het tot je nemen van de stof makkelijker en leuker. Als het zoveel voordelen heeft is het raar dat we het niet meer doen.

Wij spraken tijdens de Gezonde Leefstijl podcast van Interactie met 3 verschillende professionals. Tijd om deze experts aan het woord te laten en door hun ogen naar bewegen te kijken.

Marieke van Beek
Is sinds 2005 werkzaam als ergotherapeut binnen verpleeghuizen en aan huis. Ze is tevens gespecialiseerd in het begeleiden van ouderen. Daarnaast is ze deskundige in het helpen van cliënten met Parkinson en neurologische aandoeningen zoals MS en ALS. Marieke is werkzaam bij Ergo Therapie Ermelo.

Jan Bosch
Is Buurtsportcoach en LO docent bij Interactie. Hij geeft gymles aan basisschoolleerlingen en les op Christelijk College Groevenbeek. Daarnaast zet hij zich actief in voor bewegend leren en begeleidt zorgleerlingen.

Erica Nap
Werkt bij Interactie als Buurtsportcoach en is werkzaam voor o.a. het Leefstijl Loket. Zij is bewegingsagoog en kijkt naar de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. Zij is gespecialiseerd mensen met een beperking begeleiden bij aangepast sporten.