Nieuwe initiatieven Sport – en Preventieakkoord

De samenleving van Ermelo heeft goede ideeën, maar vaak ontbreekt het aan middelen om die plannen uit te voeren. Door de financiële bijdragen van het Sport – en Preventieakkoord kunnen meer inwoners meer bewegen.

De ondersteuningsaanvraag moet altijd voldoen aan één van deze onderstaande thema’s:

  • Gezond opgroeien
  • Gezond ouder worden
  • Gezonde leefomgeving
  • Inclusief sporten en bewegen
  • Positieve sportcultuur
  • Vaardig in bewegen
  • Vitale sportaanbieders

Sport en spelmateriaal voor de Goede Herdersschool
De school heeft een aanvraag gedaan voor het aanschaffen van diverse materialen. Hiermee is er voor alle groepen van de Goede Herderschool en schoolbreed materiaal beschikbaar waardoor kinderen vaardiger worden in bewegen.

Aanleg Obstacle course Leefbaarheidsteam Ermelo
Het leefbaarheidsteam Ermelo heeft ondersteuning aangevraagd voor de aanleg van een obstacle course (trimbaan) op de locatie van de oude trimbaan aan de Ericalaan naast het Indianenbos. Scholen, bedrijven, sportverenigingen, jong en oud kunnen gebruik maken van deze baan. Hierdoor kan er op een laagdrempelige manier gesport worden.  

Bewegend leren lessen voor De Klokbeker
Door bewegend leren aan te bieden kunnen kinderen onder schooltijd meer bewegen. Door op deze manier lesstof aan te bieden kunnen leerlingen de stof beter opnemen en gaat het automatiseren ervan makkelijker. De Klokbeker wil dit in meerdere klassen aanbieden.

Pleinrenovatie van de Bernhardschool
Een saai schoolplein met alleen tegels nodigt niet uit om lekker te spelen en te bewegen. Daarom wil de Bernardschool het schoolplein groen maken en het inrichten met een voetbalveld, basketbalveld en duikelrekken.

Gezonde leefomgeving

Koersbalbaan voor Zorggroep West Veluwe
Vanwege de vele, ingewikkelde coronamaatregelen zijn de mogelijkheden voor spelactiviteiten nagenoeg uitgeput. Door de aanschaf van Koersbal krijgen de bewoners weer een nieuw en uitdagend spel. Koersbal is zeer geliefd onder de bewoners.

Aanpassing aan duo-fiets Zorggroep West Veluwe
De elektrische duo-fiets wordt heel intensief gebruikt om samen met de bewoners te fietsen. Alleen was deze niet geschikt voor kleinere mensen. Dankzij de financiële bijdrage van het Sport – en preventieakkoord is met een kleine aanpassing de elektrische duo-fiets nu echt voor iedereen te gebruiken.

Aanschaf materiaal Zorggroep West Veluwe
Door de aanschaf de JBL boombox en het Qwieck up module wordt het mogelijk om gevarieerdere beweegmogelijkheden aan te bieden. De materialen zijn mobiel, waardoor deze op verschillende locaties van de zorggroep ingezet kunnen worden. Dit zorgt voor meer beweegplezier bij de bewoners.

Sport - en Preventieakkoord een gezonde leefstijl en voor iedereen een beweegactiviteiten
Actie