Kinderen groeien door gymles

De effecten van de wekelijkse gymles gaan veel verder. Het is donderdag 13.00 uur als de kinderen uit groep 7 van De Bernhardschool uitgelaten de sporthal van de Balverszaal binnenstormen. Wanneer ze zien wat meester Jan heeft klaargezet voor de gymles, zijn ze nog enthousiaster.

Wij vinden het leuk om kinderen met zoveel mogelijk sporten en bewegingsvormen kennis te laten maken. Daarin dagen we de leerlingen ieder op hun eigen niveau uit. Dat ze plezier in bewegen hebben zien we elke les weer. Ook zien we ze groeien en steeds vaardiger worden’ – Meester Jan –

Bewegingsrichtlijnen

Bijna de helft van de Nederlandse kinderen beweegt te weinig en zit teveel. Als je zo’n 7 tot 8 uur per dag zit, blijft er niet veel tijd over om te sporten of lekker buiten te bewegen. Volgens de nationale bewegingsrichtlijnen moet een kind op de basisschool minimaal één uur per dag matig intensief bewegen en 3x per week spier- en botversterkende activiteiten doen.

Effecten van te weinig bewegen
Zowel artsen als wetenschappers geven aan dat te weinig bewegen op de korte- en de lange termijn gezondheidsproblemen oplevert. Vaak wordt gedacht dat dit alleen geldt voor kinderen met overgewicht. Alle kinderen kunnen gezondheidsproblemen oplopen zoals: obesitas, diabetes en spieren die minder sterk worden. Ook kan te weinig bewegen invloed hebben op de schoolresultaten.

Verplicht 2 uur gym per week
Van nature vinden kinderen bewegen, spelen en sporten leuk. Gelukkig maar, want het is van groot belang voor hun gezondheid en ontwikkeling. Om bewegen bij kinderen te stimuleren verplicht de overheid basisscholen vanaf 2023 minstens 2 uur gymles per week te faciliteren. Wist je dat regelmatig lekker buitenspelen ook al bijdraagt aan voldoende bewegen?

Gymles in Ermelo
In Ermelo verzorgen de vakleerkrachten (gymdocenten) van Interactie de gymlessen voor 10 basisscholen. Afgelopen jaar gaven we 1.840 uur gymles aan deze basisscholen. Dit jaar wordt dit uitgebreid naar bijna 3.000 uur. Als je alleen naar het bewegingsaspect van de gymles kijkt, dan doe je het effect van de les tekort. Bewegen is slechts één aspect van de gymles. Er zijn steeds meer onderzoeken die aantonen dat met extra bewegen ook de leerprestaties van kinderen verbeteren. Door meer te bewegen kunnen ze zich beter concentreren en gaat het automatiseren van lesstof makkelijker. Taal- en rekenprestaties nemen hierdoor toe.

‘Steeds meer onderzoeken tonen aan dat meer bewegen ook de leerprestaties verbetert’

Vaardig in bewegen
Door de gymles worden kinderen vaardiger in bewegen en komen ze in aanraking met verschillende sporten spelvormen. Onder bewegingsvaardigheden verstaan we o.a. balanceren, klimmen, gooien, vangen, huppelen, springen, landen, werpen, duikelen etc. Door de gymles worden ook hun motorische vaardigheden versterkt zoals: snelheid, kracht, coördinatie, lenigheid en uithoudingsvermogen.

In Ermelo verzorgen de vakleerkrachten (gymdocenten) van Interactie de gymlessen voor 10 basisscholen.

Groeien door te bewegen
Het sociale aspect van de gymles wordt vaak onderbelicht. Kinderen leren namelijk op een prettige manier samen te werken en om te gaan met tegenslagen. Je moet bijvoorbeeld ook op je beurt wachten, je houden aan de spelregels en communiceren met klasgenootjes om een opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Een ander sociaal aspect is dat ze leren omgaan met klasgenootjes die misschien nog niet zo vaardig zijn in bewegen.

Vergroot de weerbaarheid van kinderen
Doordat kinderen tijdens de gymles kennismaken met diverse sporten, ontdekken ze ook waar ze goed in zijn, wat ze leuk vinden en daardoor groeit hun zelfvertrouwen. Kinderen die plezier hebben in bewegen zullen makkelijker een leven lang actieve leefstijl aannemen. Wie dus dacht dat de gymles slechts een klein onderdeel is van de schoolweek heeft het mis. De gymdocenten van Interactie; Stijn, Jan, Saskia, Anniki en Ruben leveren een grote bijdrage aan de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van jouw kind.
Sport doet wat met je! Wat doet het met jou?