Zwembad Calluna ontvangt Keurmerk Veilig & Schoon

Zwembad Calluna heeft het Keurmerk Veilig & Schoon behaald! Op donderdag 22 december 2022 ontving Sarath Hamstra, wethouder Sport van de gemeente Ermelo, samen met Mark Broere, directeur Interactie Sportbedrijf Ermelo B.V., het Keurmerk Veilig & Schoon uit handen van Mariska Hol, kwaliteitsmanager namens Stichting Zwembadkeur.

Zwembad Calluna in Ermelo ontvangt Keurmerk Veilig & Schoon
Sarath Hamstra, wethouder Sport van de gemeente Ermelo en Mark Broere, directeur Interactie Sportbedrijf Ermelo B.V. krijgen het Keurmerk Veilig & Schoon uitgereikt door Mariska Hol, kwaliteitsmanager Stichting Zwembadkeur

“We zijn ontzettend trots dat we het Keurmerk Veilig & Schoon hebben behaald”, vertelt Mark Broere. “Het is een kwaliteitsslag waarmee we laten zien dat in Zwembad Calluna de bedrijfsprocessen op het gebied van hygiëne en veiligheid goed op orde zijn en dat onze medewerkers deze processen goed uitvoeren”
Mark Broere – directeur Interactie Sportbedrijf Ermelo B.V.

Sarath Hamstra en Mark Broere hangen het Keurmerk op zodat alle bezoekers het kunnen zien.
Buurtsportcoaches Saskia, Stijn en Robin trakteren de kinderen bij binnenkomst tijdens dit feestelijke moment.

Ook prees Mark Broere de inzet van het personeel tijdens de pandemie en in de voorbereidingen op de komst van het nieuwe zwembad Zanderij.

“Het is heel mooi dat de medewerkers van het zwembad zo goed zorgdragen voor álle veiligheidsaspecten in het zwembad. Het keurmerk laat zien dat het dik in orde is op het gebied van hygiëne, milieu, horeca en bijvoorbeeld de speeltoestellen. Iedereen kan met een gerust hart zijn baantjes trekken in het zwembad en daar zijn we heel blij mee!” 
Sarath Hamstra – wethouder Sport Gemeente Ermelo

Waarvoor staat het Keurmerk Veilig & Schoon?

Het Keurmerk Veilig & Schoon is het branchekeurmerk voor zwembaden. Alle zwembaden in Nederland moeten voldoen aan gestelde wet- en regelgeving. Met het Keurmerk Veilig & Schoon geeft de zwembadbranche gehoor aan wensen en eisen die klanten, eigenaren, zwembadmanagement en overheden stellen aan zwembaden.

Het Keurmerk Veilig & Schoon betekent een kwaliteitsslag en omvat verschillende wettelijke kaders die voor zwembaden van toepassing zijn. Naast de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) zijn dit bijvoorbeeld: waterleidingwetgeving en legionella preventie, ARBO, HACCP, wet Milieubeheer, gebruiksvergunning en besluit Attractie- en Speeltoestellen. Verder worden richtlijnen gegeven voor concrete invulling van wetgeving en branchevereisten.

Actie

In Ermelo

Zwemmen