Sportakkoord: nieuwe initiatieven

Halverwege 2021 ondertekende gemeente Ermelo het lokaal sport- en preventieakkoord met als doel bewegen en een gezonde leefstijl het nieuwe normaal te maken in Ermelo!

Interactie Sportbedrijf Ermelo B.V. begeleidt samen met de kerngroep dit project. Verenigingen, sportaanbieders, organisaties, bedrijven, scholen en instellingen kunnen een aanvraag indienen. Heb je zelf een leuk idee of behoefte aan deskundigheidsbevordering? Lees dan meer over het Sport- en preventieakkoord.

De afgelopen periode zijn diverse aanvragen ingediend en goedgekeurd.

Opblaasbaar waterpoloveld
Zwemvereniging ZEW Ermelo heeft een aanvraag ingediend voor de aanschaf van een opblaasbaar waterpoloveld (10x15m). Hierbij kan de vereniging Beachwaterpolo-activiteiten of schooltoernooien in het zwembad of in open water organiseren. Door dit waterpoloveld worden kinderen gemotiveerd om meer in beweging te komen, wat bijdraagt aan een gezonde leefstijl. ZEW is beheerder van het Beachwaterpolo, maar in goed overleg kunnen andere verenigingen hier ook gebruik van maken.

Spellenbox voor de jeugd
Wijkvereniging Ermelo West zet zich in om, samen met de bewoners, van Ermelo West een wijk te maken om trots op te zijn. Zij organiseren diverse beweegactiviteiten om het bewegen van de jeugd te bevorderen en de sociale contacten te versterken. Zij hebben een aanvraag ingediend voor een handzame spellenbox die makkelijk te vervoeren is. De beweegactiviteiten in de Wijk West dragen bij aan een positieve gezondheid.

Veluwse TrailRun
De Veluwse TrailRun is een jaarlijks terugkerend evenement dat start bij de Schaapskooi Ermelo. De organisatie wil dit jaar iedereen met een verstandelijke beperking, die interesse heeft, hier gratis aan mee laten doen. G-Swallow 1km’ is een nieuw onderdeel van de Veluwse Trailrun. Dit wordt mede gefinancierd door het lokaal Sportakkoord. Het bevorderen van inclusief sporten en bewegen is één van de thema’s die het Sportakkoord stimuleert.  

Nieuwe materialen voor bewegingsactiviteiten
Interactie wilt dat er meer (moderne) materialen beschikbaar zijn voor o.a. het bewegingsonderwijs, zwemonderwijs en diverse sportieve activiteiten. Hierdoor kunnen kinderen op een leuke en uitdagende manier met elkaar bewegen/sporten. Dit kan bijvoorbeeld tijdens de buurtsportfestijnen die we elke schoolvakanties organiseren. Door de aanschaf van uitdagende materialen kunnen scholen, verenigingen, sportclubs en andere instellingen hier ook gebruik van maken. Zo heeft heel Ermelo hier profijt van.

Actie

Dien jouw aanvraag in

Sport – en preventieakkoord