Beoordelen in het bewegingsonderwijs met beweegdiploma’s

Een systematiek die in de praktijk positief uitpakt voor de individuele leerling. Hoe kun je kinderen op een positieve manier beoordelen in het bewegingsonderwijs, zodat zij gemotiveerd blijven om te bewegen? En kan dit op een veelzeggende manier, zodat ouders/verzorgers ook begrijpen waar het over gaat? Deze vraag leidde tot een nieuwe systematiek, die in de praktijk zeer positief uitpakt.

Dit artikel heeft in het LO Magazine gestaan van KVLO

Zoektocht naar beoordelen

In 2018 zijn wij als Interactie Sportbedrijf Ermelo gestart met het aanbieden van bewegingsonderwijs voor primair onderwijs op scholen in de gemeente Ermelo. Aanvankelijk waren dit vijf scholen, inmiddels is dit aantal uitgebreid en geven we les op elf van de twaalf scholen in Ermelo. Het verzorgen van de lessen bewegingsonderwijs is een perfecte aanvulling op het aanbod in de gemeente Ermelo.

Wij geven daarmee een extra invulling aan het gemeentelijke sportbeleid van de gemeente Ermelo. We zijn een dynamisch team van zes collega’s dat bestaat uit startende en ervaren leerkrachten. Bij het aanbieden van bewegingsonderwijs hoort ook het monitoren en beoordelen van de motorische vaardigheid. In de praktijk blijkt dat cijfers demotiverend werken.

Daarom kozen wij aanvankelijk voor een woordbeoordeling, van onvoldoende tot en met goed. Ook deze bevat echter een waardeoordeel. “Ik ben hier echt heel erg slecht in” kan de reactie zijn van een leerling die onvoldoende of voldoende scoort. Het motiveert niet om meer te gaan oefenen.

Koningsspelen 2022 Ermelo

In onze zoektocht die meer recht doet aan de daadwerkelijke ontwikkeling van de individuele leerling, zijn wij uitgekomen bij een ruimere omschrijving, waarbij we beschrijven wat een leerling daadwerkelijk kan per specifiek onderdeel. De cijferlijst is vervangen door een beweegdiploma. We beschrijven per leerlijn het niveau waarop het kind beweegt of de oefening beheerst. Een specifiek onderdeel is bijvoorbeeld de circuszwaai, hoogspringen, volleybal of tipsalto.

Voor het opstellen van deze leerlijnen gebruiken wij het boek Basisdocument voor het bewegingsonderwijs als richtlijn en inspiratie. Door de omschrijving is het voor ouders/verzorgers veel duidelijker wat het kind kan. Met de doorontwikkeling van de vakgroep bewegingsonderwijs schaven we ook steeds het beoordelingssysteem bij. Elk jaar passen we dit aan en worden het diploma en de beoordelingen verder verfijnd. Over een paar jaar hebben we alle beoordelingskaders correct en compleet en zal het systeem met beoordelen steeds eenvoudiger worden.

Actie

Bewegingsonderwijs

Download het artikel