Bewegend leren in Ermelo

Wat denk je dat beter werkt? Leren in een overvolle klas terwijl je stil moet zitten, of buiten op het schoolplein bewegen en spelletjes doen. Precies, dat laatste. Kinderen houden nu eenmaal van nature van bewegen én het is ook nog heel goed voor ze.

Het schoolsysteem sluit niet bij alle kinderen even goed aan. Zij leren op een andere manier, omdat hun hersenen anders werken. Hoe mooi zou het zijn als je lesstof op zo’n manier kunt aanreiken dat letterlijk ieder kind er profijt van heeft? Nee, dat is geen utopie, het is echt mogelijk.

Bewegend leren bij groep 3 en 4 van basisschool De Klokbeker in Ermelo. Spelen, bewegen en leren; de perfecte combinatie.

Kinderen op de basisschool moeten ‘leren’ leren, zodat zij de stof die ze aangereikt krijgen  kunnen automatiseren. Automatiseren is het leren en weer kunnen reproduceren van bepaalde vaardigheden. Vaardigheden zoals wereldoriëntatie, de tafels, bepaalde sommen maken en woordherkenning.

Bewegend leren helpt alle kinderen met leren en het automatiseren van lesstof. Of ze nu goed kunnen leren of niet. Of dat ze AD(H)D hebben of dyslectisch zijn. Ieder kind heeft plezier in leren met bewegend leren. Bij bewegend leren zet je bewegen in als middel om het leerproces makkelijker en leuker te maken.

Bewegend Leren - Interactie Sportbedrijf Ermelo. Gymdocent Jan Bosch
Gymdocent Jan Bosch van Interactie Sportbedrijf Ermelo geeft een les bewegend leren aan leerlingen van De Klokbeker

Begin dit jaar is Interactie een pilot ‘bewegend leren’ gestart op basisschool de Klokbeker in Ermelo. Dit is zó goed bevallen dat Interactie voor groep 4 en 5 een vast aantal uren per week bewegend leren verzorgd.

Spelen en leren, hoe mooi kan dat zijn. Dat Interactie leren en spelen samenbrengt, is heel leuk om te zien. De kinderen worden er blij van en wij ook.
– Hans van Schanke. Directeur De Klokbeker –

Voordelen van bewegend leren

  • Betere schoolprestaties
  • Meer zelfvertrouwen
  • Kinderen bewegen meer
  • School wordt weer leuk
  • Beter kunnen concentreren.

Wil je meer weten over bewegend leren neem dan contact op met onze Buurtsportcoaches
Tel: Buurtsportcoaches (0341) 41 22 77
E-mail: buurtsportcoaches@interactie-ermelo.nl